sistemes de reg
Per a poder disposar d’una zona enjardinada en perfecte estat, és imprescindible disposar d’un sistema de reg amb  garanties, capaç de distribuir l’aigua d’una manera racional,  per a aconseguir una pluviometria  uniforme en  tota  la  superfície a regar segons les necessitats del  terreny, plantes,... la qual cosa suposarà un estalvi d’aigua important, rentabilitzant la inversió feta per a la instal·lació.

Per a aconseguir aquesta uniformitat, és imprescindible una correcta implantació dels aspersors i difusors, per la qual cosa, SAR Girona, S.A. abans de decidir el tipus de reg a efectuar, procedirà l'aixecament d'un plànol del terreny, així com a comprovar el cabal, pressió d'aigua que disposem i tipus de plantes que hi ha, per escollir el reg més idoni en cada moment.
L'experiència adquirida per SAR Girona, S.A. durant tots aquests anys, amb més de 300 instal·lacions per any, ens permet realitzar qualsevol tipus d'instal·lació des d'una terrassa fins un camp de golf, passant per parcs, jardins, camps esportius, etc., aplicant en cada moment el sistema de reg (aspersió, microaspersió, degoteig, ...).
 
Per a la nostra empresa, la màxima finalitat és la satisfacció dels nostres clients, per a la qual cosa, els nostres departaments tècnic i comercial l’assessorarà del reg més indicat a les seves necessitats, realitzant un pressupost sense compromís sigui de la mida que sigui.
Gràcies al gran equip humà d’aquesta empresa, ens permet  donar  un  servei  POST-VENDA de manteniment i conservació ÀGIL I PROFESSIONAL.

T. 972 23 90 23 - F. 972 23 90 91 - C/ Joan Torró i Cabratosa, 32 (Girona) -

sar@sargirona.com     Política de privacitat.